vrijdag 26 september 2014

Seven day itch #3

Sharing my online/offline findings with you, hoping it gives you that same diy-itch it gives me!
Deel mijn online/offline vondsten met jullie, hopend dat het jullie diezelfde diy-kriebel geeft!

Enjoy!


Typography in the spotlight / Typografie in de spotlight
I really enjoyed this video about signs and typography in Brooklyn and Queens. 
Loved the old (cinema?) sign that says 'Belts, Bronze, Chain, Sprockets', the 'egg' sign and 'Rockrose'. But my favorite is definitely the 'Mast Brothers Chocolate'!

Heb met plezier naar dit filmpje gekeken over uithangborden en typografie in Brooklyn en Queens. 
Ik was vooral onder de indruk van het oude (bioscoop?) bord waarop staat 'Belts, Bronze, Chain, Sprockets', het 'egg' uithangbord en 'Rockrose'. Maar mijn favoriet is toch wel 'Mast Brothers Chocolate'!I think it's been there for years (hiding a window?), but I still really like it. So, today I finally took a picture! In Dutch the text means something like 'it's all about the line'.

Volgens mij staat dit er al jaren (om een raam te verbergen?), maar ik vind het nog steeds heel mooi. Dus vandaag nam ik eindelijk de tijd om een foto te nemen!


A few months ago these were all over town. 
I really like the handwriting (and the message of course ;))
Een paar maanden geleden stond deze tekst op allerlei plaatsen in de stad. 
Ik vind het handschrift erg fijn (en de boodschap natuurlijk ;))Just some striking fonts / nog een paar opvallende lettertypes 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...