dinsdag 9 september 2014

Envelope tutorial / Enveloppe tutorial

Last week my brother and his girlfriend got married. I had the great honor to be his witness so I wanted to give them something special besides the gift they asked for (money ;)).
I ended up making two gifts: a dating jar (more about that in a later blog) and an fabric envelope with some gift vouchers.

Afgelopen week trouwden mijn broer en zijn vriendin. Ik had de grote eer om zijn getuigen te zijn dus ik wilde iets speciaals geven naast het cadeau waar ze om vroegen (geld ;))
Uiteindelijk maakte ik twee dingen: een pot vol dates (meer daarover in een volgend blog) en een stoffen enveloppe met waardebonnen. The envelope itself is quite simple but I think it looks SO much better than the paper version! So, here's a little tutorial to make your own envelope of fabric.

De enveloppe is erg eenvoudig, maar ik vind het er ZO veel beter uitzien dan een papieren exemplaar! Dus vandaag een kleine tutorial om snel en simpel een stoffen enveloppe te naaien. 
To make an envelope of fabric you need:
- pattern (download here)
- fabric for outside
- fabric for lining

Wat heb je nodig om een enveloppe te maken:
- patroon (hier te downloaden)
- stof voor de binnenkant
- stof voor de buitenkant


Print the pattern (download here). If you want the envelope to be about the same size as mine (17 cm x 12,5 cm), make sure the little square on the pattern is 3cm x 3cm. If you want to make the envelope bigger or smaller, just enlarge of shrink it as you like!

Print het patroon (download hier). Wil je de enveloppe even groot maken als die van mij (17 cm x 12,5 cm), zorg dan dat het vierkantje op het patroon 3cm x 3cm is. Als je de enveloppe groter of kleiner wil maken, verklein of vergroot het patroon dan naar wens.

Fold your fabric in half, pin the pattern on the fabric, then cut the fabric (+ 1 cm seam allowance). Place the two layers of fabric together, right sides together. Pin them together and mark your opening for turning (I marked mine with two orange pins).

Vouw je stof dubbel, spelt het patroon op de stof, knip dan de stof (+1 cm naadtoelage). Leg de binnen en buitenstof op elkaar, met de goede kanten tegen elkaar aan. Spelt alles vast en markeer een gat om te keren (ik markeerde mijn gat met twee oranje kopspelden)


Sew the two fabrics together, but leave the opening for turning open. Make little cuts in the seam allowance, especially in the corners. Then turn the whole thing inside out. Iron your fabric so all the edges get crispy and flat. Make sure the seam from your turning hole is fold in nicely.

Naai de twee lappen stof op elkaar, maar laat het keergat open. Geef kleine knipjes in de naad toelage, vooral in de hoeken. Keer dan de enveloppe binnenstebuiten. Strijk de stof zodat alles er plat en strak uit komt te zien. Zorg dat de naad van het keergat netjes naar binnen gevouwen is.


If you'd fold the envelope at this stage it would look like this;

Als je de enveloppe nu zou vouwen zou die er ongeveer zo uit zien:


Then topstitch all around. It will make the envelope a bit more firm and crispy AND it will close your turning hole. 

Topstitch helemaal rondom. Dat zorgt er voor dat de enveloppe wat stijver en strakker wordt EN dat het keergat gesloten wordt.


Fold your envelope so you can see what it will look like. Pin the envelope together temporarily (photo). Then it's time to attach press studs! The photo below shows where to attach them.
After that, stitch one more time along the sides where you pinned the envelope together. The result looks best if you stitch over the line where you topstitched before.

Vouw je enveloppe zodat je kunt zien hoe hij gaat worden. Spelt de enveloppe tijdelijk vast (zie foto). Dan is het tijd om de drukkers vast te maken. Op de foto kun je zien waar ik de drukker vast maakte. 
Daarna nog een keertje stikken langs de kant waar de enveloppe vastgespeld is. Het resultaat is het beste wanneer je stikt over de naad waar je eerder een topstitch maakte.


And than..... Ready to use!

En dan..... Is je enveloppe klaar voor gebruik!
I think these envelopes would work great for birthday cards, to wrap that special message you want to give to someone or as a simple but beautiful way of wrapping money as a gift. Let me know if you made someone a fabric envelope and what you used it for!

Ik denk dat dit soort enveloppen echt perfect zijn voor verjaardagskaarten, om die speciale boodschap in te verpakken of als een simpele maar mooie manier om geld in te verpakken. 
Benieuwd waar jullie zo'n stoffen enveloppe voor zouden gebruiken!

2 opmerkingen:

  1. Jeej, wat leuk! Je zou 'm ook als klein portemonneetje kunnen gebruiken. Super stofje ook :-)

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...