vrijdag 12 september 2014

Seven day itch #1

Online and in real life, so many things that get me inspired to get creative.... They just give me that itch, make my thoughts flow. I can't help it, my mind starts to think about more and more ideas, different executions of the same idea, thinking about the ways I could use the idea in other situations.....
So, I thought it would be nice to share some of these things with you on a weakly base, hoping it gets itchy with you too!

Online en offline, er zijn zoveel dingen die me inspireren om creatief bezig te gaan.... Het zorgt voor die kriebel in mijn lijf, zorgt dat mijn gedachten in een flow raken. Ik kan er niets aan doen, mijn hoofd begint meer en meer ideeën te verzinnen, verschillende uitvoeringen van hetzelfde idee, ik bedenk hoe ik hetzelfde idee zou kunnen gebruiken in andere situaties.....
Dus, ik dacht dat het wel leuk zou zijn om wekelijks enkele van die dingen met jullie te delen en hopelijk zorgt het ook bij jullie voor die kriebel!

Today the first one! Enjoy!

Make your own buttons / Maak je eigen knopen
From scissorspaperwok (with how-to instructions!)
More ideas: write name on button, print logo on button instead of using labels, make with someones initials as a gift, use name bride & groom, make buttons in different figures (heart, square, triangle....)
Meer ideeën: schrijf naam op de knoop, print logo op de knoop en gebruik ipv labels, maak met iemands initialen en geef als cadeau, gebruik naam van bruid en bruidegom, maak knopen in verschillende figuren (hart, vierkant, driehoek....)
 
 
Washi tape & clothespins / Washi tape & wasknijpers
Made by my amazing friend S. with clothespins and washi-tape. 
I think they look great and I really like the idea!
Gemaakt door mijn fantastische vriendin S. van wasknijpers en washi-tape
Ik vind het een fantastisch idee en erg mooi uitgevoerd! 

 
Display magazines / Tijdschriften in een bak
Seen at hotel incredible / Gezien bij hotel incredible

2 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...