woensdag 27 augustus 2014

DIY: een traktatie voor de vogels

Voor de tuin en vogelliefhebbers onder ons een kleine DIY: een appelsnoer van sierappels


In onze tuin staan een klein appelboompje, niet eetbaar voor ons, maar de vogels zijn er erg gelukkig mee. De afgelopen dagen lagen de eerste appeltjes op de grond. Jammer genoeg beginnen ze te rotten als de vogels er niet gauw genoeg bij zijn. Zonde!

woensdag 20 augustus 2014

Fabric, water and rocks / Stof, water en stenen

Picking the right fabrics, trying over and over again to combine the right colors together.... these are the things about sewing that give me so much delight!
Very often there are various piles of fabric on my desk, every time I enter the room I change something in the combinations I made. Sometimes it takes days before I start cutting (yeah, I know, making decisions isn't my number one quality ;)).


De juiste stoffen kiezen, telkens opnieuw proberen om de beste combinaties in kleuren en stoffen te maken.... Dat zijn de dingen van het naaien waar ik ZO blij van wordt!
Regelmatig liggen er grote stapels stoffen op mijn bureau, en elke keer als ik weer binnen kom verander ik iets in de combinaties die ik eerder maakte. Soms duurt het dagen voordat ik begin te knippen (ja, ik weet het, keuzes maken is niet mijn beste kwaliteit ;))


But sometimes there is more than a feeling that it's right... A moment when two fabrics match perfectly together. I just love it when that happens.....
I got inspired by this beautiful picture of turqoise water and grey rocks I found here.

Maar soms is er meer dan een gevoel dat het klopt..... Dan is er een moment dat twee stoffen ineens perfect bij elkaar passen. I just love it when that happens.....
Ik werd ge├»nspireerd door deze prachtige foto van een turquoise zee en grijze rotsen die ik hier vond. 

The turquoise of the water, the structure and color of the rocks. I think they match perfect for a plaid. 
A plaid for those chilly summer/autumn evenings when you don't want to lose the memory of a beautiful summer.....

Het turquoise water, de structuur en kleur van de rotsen. Ik denk dat ze perfect passen voor een plaid. Een plaid voor tijdens die frisse nazomeravonden, wanneer je nog niet de herinneringen aan die prachtige zomer achter je wilt laten.....

woensdag 13 augustus 2014

Round baby playmat / rond baby speelkleed

Last fall my little boy was born. I made him this round playmat so he would be able to play on the ground. The first few months he spend a lot of time on this mat, watching the world go by and playing with his toys.

In de herfst werd mijn zoontje geboren. Ik maakte dit ronde speelkleed voor hem zodat hij lekker op de grond kon spelen. De eerste paar maanden heeft hij veel tijd doorgebracht op dit lekker dikke kleed. Lekker spelen en mensen bekijken.Last few days he is walking around the table by himself so the playmat isn't used anymore. But before I put it away on the attic I wanted to show you what it looked like.

De laatste dagen loopt hij al langs de tafel dus het speelkleed wordt niet meer gebruikt. Voordat ik het kleed definitief op zolder opberg wilde ik het toch nog even laten zien. 

woensdag 6 augustus 2014

Bench made of pallets / Bankje van pallets

A few weeks ago friend M. asked me if I could make her a bench out of pallets. I never did a project with pallets before. However, I immediately became enthusiastic. It took me about four afternoons to make this little bench (cushions were bought ;)).

Een aantal weken geleden vroeg vriendin M. of ik een bankje van pallets voor haar wilde maken. Voor mij de eerste keer dat ik met pallets zou werken maar ik werd meteen enthousiast. Het kostte me ongeveer vier middagen om dit kleine bankje te maken (kussens zijn gekocht ;))

More pictures after the jump!
Meer foto's na de jump!

maandag 4 augustus 2014

Free haberdashery! / Gratis fournituren!

I really LOVE the word haberdashery!
There is something about the sound, the length, the complexity in writing (for a Dutch girl ;)) that makes it sound like a word from a fairytale. The first time I heard it was during The Great British Sewing Bee where they really have a stunning haberdashery. Great tv-show as well.

Haberdashery! Vind het echt zo'n mooi woord! Stuk beter dan het Nederlandse fournituren. Er is iets in de klank, de lengte van het woord of de complexiteit van het woord waardoor ik altijd aan een sprookje moet denken. De eerste keer dat ik het woord hoorde was tijdens de  The Great British Sewing Bee. Daar hebben ze trouwens een prachtige haberdashery. 
(Tv programma is een echte aanrader als je geïnteresseerd bent in naaien.)

Little peek in the haberdashery from the Great British Sewing Bee
Kleine blik in de 'haberdashery'  van de Great British Sewing Bee
source: birminghammail

Although I really love the word haberdashery, in my experience the best buttons, zips or cords can be pretty expensive.  So, when I decided to clean out my wardrobe last week, it felt like a good reason for a blog about free haberdashery!

Als beginnend naaister heb ik ondertussen ontdekt dat de fournituren wel vaak het duurste zijn bij het maken van een kledingstuk. Dus, toen ik vorige week mijn kledingkast opruimde, vond ik dat een goede reden voor een blog over gratis fournituren!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...