vrijdag 26 september 2014

Seven day itch #3

Sharing my online/offline findings with you, hoping it gives you that same diy-itch it gives me!
Deel mijn online/offline vondsten met jullie, hopend dat het jullie diezelfde diy-kriebel geeft!

Enjoy!


Typography in the spotlight / Typografie in de spotlight
I really enjoyed this video about signs and typography in Brooklyn and Queens. 
Loved the old (cinema?) sign that says 'Belts, Bronze, Chain, Sprockets', the 'egg' sign and 'Rockrose'. But my favorite is definitely the 'Mast Brothers Chocolate'!

Heb met plezier naar dit filmpje gekeken over uithangborden en typografie in Brooklyn en Queens. 
Ik was vooral onder de indruk van het oude (bioscoop?) bord waarop staat 'Belts, Bronze, Chain, Sprockets', het 'egg' uithangbord en 'Rockrose'. Maar mijn favoriet is toch wel 'Mast Brothers Chocolate'!I think it's been there for years (hiding a window?), but I still really like it. So, today I finally took a picture! In Dutch the text means something like 'it's all about the line'.

Volgens mij staat dit er al jaren (om een raam te verbergen?), maar ik vind het nog steeds heel mooi. Dus vandaag nam ik eindelijk de tijd om een foto te nemen!


A few months ago these were all over town. 
I really like the handwriting (and the message of course ;))
Een paar maanden geleden stond deze tekst op allerlei plaatsen in de stad. 
Ik vind het handschrift erg fijn (en de boodschap natuurlijk ;))Just some striking fonts / nog een paar opvallende lettertypes 

woensdag 24 september 2014

Piekeboe!

About a year ago I made my first Piekeboe bag. I use that little bag really often and I think it's perfect to carry with you as an extra bag. Want to make one too? You can find directions at Tutoleo (only in Dutch)

Ongeveer een jaar geleden maakte ik mijn eerste Piekeboe tas. Ik gebruik dat kleine tasje heel erg vaak en ik denk dat hij perfect is om mee te nemen als extra tasje. Lekker milieuvriendelijk ook ;) Wil je er ook één maken? Instructies kun je vinden op Tutoleo

vrijdag 19 september 2014

Seven day itch #2

Sharing my findings with you, hoping it gives you that same diy-itch it gives me!
Deel mijn vondsten met jullie, hopend dat het jullie diezelfde diy-kriebel geeft!

Enjoy!

Streetart / Straatkunst
Unexpected DIY find in the street / Onverwachte DIY vondst op straatNew fabric! / Nieuwe stoffen!
My mother-in-law visited last week. She brought four bags of fabrics and I was allowed to pick some!  JEEEJ!
Mijn schoonmoeder was afgelopen week op bezoek. Ze bracht vier zakken vol lappen stof mee en ik mocht er een paar uit kiezen! JEEEJ!Just fantasizing.... blue overall with yellow accents for my little boy, maybe a jacket for myself made of the petrol wool (and with orange lining?).
Zit nu te denken aan een blauw tuinbroekje voor mijn zoontje met knalgele accenten, misschien een jasje voor mezelf van de petrolkleurige wol (en voeren met de oranje ruit?).


Stegosaurus socks / Stegosaurus sokken
I know for sure there is one mum who will love these! You can find the tutorial at happytogetherbyjess.
Ik ken in ieder geval één mama die deze fantastisch gaat vinden! Je vindt de tutorial op happytogetherbyjess.


maandag 15 september 2014

My favorite pj's / Mijn favoriete pyjama

I just loved my pyjama pants! They had pockets, perfect fit, perfect fabric..... Unfortunately I wore my pants so often that it almost came to pieces. 

Ik was gek op mijn pyjama broek! Hij had zakken, perfecte pasvorm, perfecte stof..... Helaas heb ik hem ondertussen zo vaak gedragen dat hij bijna uit elkaar valt. 


And then...... I found this great trick online how to make new pyjama pants, using the model of the old pants but without cutting the old pants! 

En toen..... vond ik online de perfecte truc hoe ik een nieuwe pyjama broek kon maken op basis van het patroon/model van de oude broek, zonder de oude broek kapot te knippen! 

vrijdag 12 september 2014

Seven day itch #1

Online and in real life, so many things that get me inspired to get creative.... They just give me that itch, make my thoughts flow. I can't help it, my mind starts to think about more and more ideas, different executions of the same idea, thinking about the ways I could use the idea in other situations.....
So, I thought it would be nice to share some of these things with you on a weakly base, hoping it gets itchy with you too!

Online en offline, er zijn zoveel dingen die me inspireren om creatief bezig te gaan.... Het zorgt voor die kriebel in mijn lijf, zorgt dat mijn gedachten in een flow raken. Ik kan er niets aan doen, mijn hoofd begint meer en meer ideeën te verzinnen, verschillende uitvoeringen van hetzelfde idee, ik bedenk hoe ik hetzelfde idee zou kunnen gebruiken in andere situaties.....
Dus, ik dacht dat het wel leuk zou zijn om wekelijks enkele van die dingen met jullie te delen en hopelijk zorgt het ook bij jullie voor die kriebel!

Today the first one! Enjoy!

Make your own buttons / Maak je eigen knopen
From scissorspaperwok (with how-to instructions!)
More ideas: write name on button, print logo on button instead of using labels, make with someones initials as a gift, use name bride & groom, make buttons in different figures (heart, square, triangle....)
Meer ideeën: schrijf naam op de knoop, print logo op de knoop en gebruik ipv labels, maak met iemands initialen en geef als cadeau, gebruik naam van bruid en bruidegom, maak knopen in verschillende figuren (hart, vierkant, driehoek....)
 
 
Washi tape & clothespins / Washi tape & wasknijpers
Made by my amazing friend S. with clothespins and washi-tape. 
I think they look great and I really like the idea!
Gemaakt door mijn fantastische vriendin S. van wasknijpers en washi-tape
Ik vind het een fantastisch idee en erg mooi uitgevoerd! 

 
Display magazines / Tijdschriften in een bak
Seen at hotel incredible / Gezien bij hotel incredible

dinsdag 9 september 2014

Envelope tutorial / Enveloppe tutorial

Last week my brother and his girlfriend got married. I had the great honor to be his witness so I wanted to give them something special besides the gift they asked for (money ;)).
I ended up making two gifts: a dating jar (more about that in a later blog) and an fabric envelope with some gift vouchers.

Afgelopen week trouwden mijn broer en zijn vriendin. Ik had de grote eer om zijn getuigen te zijn dus ik wilde iets speciaals geven naast het cadeau waar ze om vroegen (geld ;))
Uiteindelijk maakte ik twee dingen: een pot vol dates (meer daarover in een volgend blog) en een stoffen enveloppe met waardebonnen. The envelope itself is quite simple but I think it looks SO much better than the paper version! So, here's a little tutorial to make your own envelope of fabric.

De enveloppe is erg eenvoudig, maar ik vind het er ZO veel beter uitzien dan een papieren exemplaar! Dus vandaag een kleine tutorial om snel en simpel een stoffen enveloppe te naaien. 

dinsdag 2 september 2014

Meet Rinus! / Dit is Rinus!

Meet my rhino: Rinus! He was one of my first sewing projects. 
Mag ik je voorstellen aan mijn neushoorn: Rinus! Hij was één van mijn eerste naaiprojecten. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...