maandag 4 augustus 2014

Free haberdashery! / Gratis fournituren!

I really LOVE the word haberdashery!
There is something about the sound, the length, the complexity in writing (for a Dutch girl ;)) that makes it sound like a word from a fairytale. The first time I heard it was during The Great British Sewing Bee where they really have a stunning haberdashery. Great tv-show as well.

Haberdashery! Vind het echt zo'n mooi woord! Stuk beter dan het Nederlandse fournituren. Er is iets in de klank, de lengte van het woord of de complexiteit van het woord waardoor ik altijd aan een sprookje moet denken. De eerste keer dat ik het woord hoorde was tijdens de  The Great British Sewing Bee. Daar hebben ze trouwens een prachtige haberdashery. 
(Tv programma is een echte aanrader als je geïnteresseerd bent in naaien.)

Little peek in the haberdashery from the Great British Sewing Bee
Kleine blik in de 'haberdashery'  van de Great British Sewing Bee
source: birminghammail

Although I really love the word haberdashery, in my experience the best buttons, zips or cords can be pretty expensive.  So, when I decided to clean out my wardrobe last week, it felt like a good reason for a blog about free haberdashery!

Als beginnend naaister heb ik ondertussen ontdekt dat de fournituren wel vaak het duurste zijn bij het maken van een kledingstuk. Dus, toen ik vorige week mijn kledingkast opruimde, vond ik dat een goede reden voor een blog over gratis fournituren!




As always when I clean out my wardrobe it doesn't feels good to throw all the clothes just in the garbage. Since I started sewing about a year ago I started to look different at clothes. I payed more and more attention to the way clothes were sewn together and to the variation of haberdashery that was used. Since then I split my old clothes into two piles: one for charity, one to fill up my stock of haberdashery!

Als ik mijn kast uitruim, voelt het niet goed om alles maar bij het vuilnis te gooien. Normaal gaat een groot deel naar het goede doel. Maar sinds ik een jaar geleden begon te naaien ben ik anders naar kleding gaan kijken. Ik ben meer gaan kijken naar de manier waarop dingen in elkaar genaaid zijn en de variatie van fournituren die gebruikt worden. Sindsdien splits ik mijn oude kleding in twee stapels: één voor het goede doel, één om mijn fournituren aan te vullen. 


So, just cut up those clothes nobody wants to wear anymore. Cut off the beautiful buttons and hardware. Pull cords out of hoodies and try to get those zips out as neat as possible. There you have it: your own free haberdashery! This is what I gathered:

Dus verknip die kleding die niemand meer wil/kan dragen. Knip de mooie knopen en gespen er vanaf. Trek koorden uit capuchons en torn de ritsen er zo netjes mogelijk uit. En zie daar: een gratis aanvulling op je fournituren! Dit is wat ik verzamelde:



Perhaps you will see some of the zips, buttons or cords back in a future blog.
For now, thanks for visiting and reading my blog again!

Wie weet komt er nog een rits, knoop of koord terug in een toekomstige blog. 
Voor nu, bedankt voor het lezen van mijn blog!

P.S. still haven't decided yet to blog in Dutch or English so I'm trying both languages now ;)
P.S. nog steeds niet besloten of ik in Nederlands of Engels ga bloggen dus nu in beide talen ;)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...